Akutordning

Akut psykologbistand når uheldet er ude

Psykologhuset Odense vil gerne være med til at sikre trygheden for jeres medarbejdere. Derfor tilbyder vi en professionel akutaftale, hvor I får mulighed for hurtig psykologfaglig hjælp.

Når vi taler om psykologbistand er timing utrolig vigtig, og jo før psykologen inddrages, des bedre. På den måde kan indsatsen afpasses i forhold til, hvor personen eller teamet er i deres bearbejdelse af den indtrufne hændelse.

En akutaftale er naturligvis udtryk for, at medarbejdertrivsel og tryghed for medarbejderne ligger virksomheden på sinde. Samtidig er det også i længden den billigste løsning.

Hvornår

Akut psykologhjælp kan være aktuel at tilbyde medarbejderen ved følgende hændelser:

  • Dødsfald hos nærtstående person eller på arbejdspladsen
  • Røveri, overfald, trusler
  • Ulykker, hvor der har været fare for alvorlig personskade
  • Brand, eksplosion eller indbrud i virksomheden
  • Afskedigelser og andre krisesituationer

Hjælpen

Formålet med den krisepsykologiske hjælp er, at personen, i et fortroligt rum, får bearbejdet de psykiske følgevirkninger hændelsen naturligt skaber. Vi er uddannede til at hjælpe mennesker sikkert igennem krisens udfordringer. Derfor kan vi skabe den tryghed, der er nødvendig for, at den udsatte person kommer ovenpå igen.

Det skal være enkelt

I en presset situation er det af betydning, at hjælpen let kan tilkaldes. Vi har derfor et særligt akutnummer, der er nemt at huske og gør det enkelt at komme i kontakt med os.

Får I brug for psykologisk krisehjælp udenfor vores normale åbningstid, kontakter vi dig hurtigst muligt og senest inden for 12 timer efter, I har kontaktet os. Så snart vi har kontakten med jer, vil I blive tilbudt en konsultation indenfor 24 timer. De fleste (92%) får tilbudt en samtale samme dag, de har været berørt af en ubehagelig hændelse.

Fortrolighed

For mange mennesker er det vigtigt, at den psykologiske hjælp behandles med ydereste fortrolighed. Af den årsag har vi også stort fokus på, at håndtere dette i hele forløbet og kan f.eks. tilbyde anonymiseret fakturering.

Anbefalinger

“Hurtig svartid og erfarne psykologer giver tryghed for arbejdsstedet, når det spidser til. Uanset om det er på en almindelig hverdag eller weekend. Det er vigtigt at have en professionel samarbejdsparter, der har erfaring og den rigtige tilgang, om det så drejer sig om supervision eller akutte kriser”.

Simon Våben, Afdelingsleder, Specialcenter for Voksne med Handicap

 

“Vi har med stor tilfredshed og tryghed anvendt AKUT-funktionen ved Psykologhuset. Der var en parathed efterfulgt af en meget professionel tilgang før, under og efter seancerne, som mødte vores berørte medarbejdere”.

Henrik Hørslev Hansen