Alberte Jakobsen, Cand. Psych.

Jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet og har været tilknyttet Psykologhuset siden 2018. Jeg er aktuelt på barsel og kan derfor ikke tilbyde samtaler, men forventer at vende tilbage forår/sommer 2024.

Jeg kan tilbyde trygge og rolige samtaler, hvor du vil blive mødt af empati og åbenhed, og hvor vi sammen udforsker det, der er svært for dig. Her kan du fortroligt dele alle dine tanker og følelser. Jeg har en omsorgsfuld tilgang til terapien, hvor det vigtigste for mig er at skabe en god og tryg alliance og at vi taler om det, der giver mening for dig.

Min erfaring ligger særligt indenfor ungeområdet. Fra min studietid kender jeg til de udfordringer, bekymringer og tvivl, der kan være forbundet med ungdoms- og studielivet. Under min studietid har jeg tidligere været frivillig ungerådgiver i Headspace i 2 år, hvor jeg havde samtaler med unge i alderen 12-25 år. Jeg har desuden særligt kendskab til ADHD, da jeg har været ansat i ADHD-foreningen i 2 år. Jeg interesserer mig desuden for det sportpsykologiske område og har kendskab til elitemiljøer inden for forskellige sportgrene samt erfaring med samtaler med idrætsudøvere. Endelig har jeg en bred viden indenfor det sundhedspsykologiske felt, særligt med erfaring i diabetesområdet.

Jeg interesserer mig særligt for den holistiske tilgang, hvor alle dele af mennesket tages i
betragtning og vi forholder os til sammenhængene mellem elementer som tanker, følelser,
handlinger, relationer, opvækst, kropslige reaktioner og tidligere erfaringer. I terapien vil vi
sammen søge en forståelse for de mønstre, der går på tværs i dit liv og betragte dine udfordringer
ud fra en helhedsorienteret vinkel. Jeg interesserer mig desuden for Compassionfokuseret terapi (CFT), som jeg løbende er ved at dygtigere mig indenfor gennem kurser og supervision. Denne tilgang har særligt fokus på at arbejde med vores medfølelse overfor os selv og andre samt at anvende mod og styrke til at engagere os i vores udfordringer.

Jeg tilbyder 30% studierabat på samtaleterapi, og tilbyder desuden også online samtaler.

Jeg er aktuelt på vej mod at blive autoriseret psykolog. I den forbindelse modtager jeg intern og ekstern supervision, både individuelt og i gruppe, med henblik på at opkvalificere min faglighed og dermed tilbyde den bedst mulige behandling. Derudover tager jeg jævnligt forskelligartede, relevante kurser med netop samme formål.