Alberte Jakobsen, Stud. Cand. Psych.

Jeg er kandidatstuderende i psykologi på Syddansk Universitet og bliver færdiguddannet som
psykolog i sommeren ’22. Jeg har været tilknyttet Psykologhuset siden 2018.

Psykologi og mennesker er min helt store passion. Jeg kan tilbyde trygge og rolige samtaler, hvor
du vil blive mødt af empati og åbenhed, og hvor vi sammen udforsker det, der er svært for dig. Her
kan du fortroligt dele alle dine tanker og følelser. Jeg har en omsorgsfuld tilgang til terapien, hvor
det vigtigste for mig er at skabe en god og tryg alliance og at vi taler om det, der giver mening for
dig.

Min erfaring ligger særligt indenfor børne- og ungeområdet. Som studerende kender jeg til de
udfordringer, bekymringer og tvivl, der kan være forbundet med ungdoms- og studielivet. Ved siden af studiet har jeg været frivillig ungerådgiver i Headspace i 2 år, hvor jeg har haft samtaler med unge i alderen 12-25 år. Jeg har desuden særligt kendskab til ADHD, da jeg har været ansat i ADHD-foreningen i 2 år. Endelig har jeg en bred viden indenfor det sundhedspsykologiske felt, særligt med erfaring i diabetesområdet.

Jeg interesserer mig særligt for den holistiske tilgang, hvor alle dele af mennesket tages i
betragtning og vi forholder os til sammenhængene mellem elementer som tanker, følelser,
handlinger, relationer, opvækst, kropslige reaktioner og tidligere erfaringer. I terapien vil vi
sammen søge en forståelse for de mønstre, der går på tværs i dit liv og betragte dine udfordringer
ud fra en helhedsorienteret vinkel. Mit mål er at hjælpe dig med at skabe et liv i balance.