Børnepsykologiske undersøgelser

En anmodning om en børnepsykologisk undersøgelse udspringer altid af en bekymring for barnets/den unges udvikling eller trivsel med henblik på at vurdere barnets behov for støtte.

Baggrunden for den konkrete undersøgelse afdækkes i samarbejde med sagsbehandleren, og formidles til barnet og forældrene, således at baggrunden for undersøgelsen er tydelig for alle de involverede og forældrene kan give samtykke til undersøgelsen på et oplyst grundlag.

Formålet med undersøgelsen er at belyse barnets kognitive funktion, sociale kompetencer, følelsesmæssige og personlighedsmæssige udvikling, barnets mestringsstrategier, barnets evne til at organisere og regulere sig selv, samt barnets tilknytningsstil og evne til mentalisering af sig selv og andre.

Undersøgelsen indeholder psykologernes vurderinger vedrørende videre foranstaltninger.

Alle vores undersøgelser følger Socialstyrelsens retningslinjer.