Undersøgelser og vurderinger

Forældrekomptenceundersøgelser

En forældrekompetenceundersøgelse er en psykologisk undersøgelse af et eller flere børn eller unge og af deres forældre med henblik på at afdække det enkelte barns behov og forældrenes kompetencer til at imødekomme disse.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i det konkrete barn og dets forældres muligheder for at tage vare på og støtte barnet med udgangspunkt i barnets behov. Undersøgelsen gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste.

Den psykologiske undersøgelse af forældrekompetencer indeholder informationer fra relevante sagsakter, undersøgelse af barnet, undersøgelse af forældrene, informationer fra observationer af samspillet mellem barn og forældre samt eventuelle informationer fra andre professionelle om barn og/eller forældre.

Vi udarbejder desuden forældrekompetenceundersøgelser på vordende forældre. Disse udarbejdes også i fald sagen har et anbringelses- eller adoptionsperspektiv, hvis der fra kommunens side er stor bekymring for det ufødte barn og de kommende forældres muligheder for og kompetencer til at imødekomme barnets behov.

Undersøgelsen indeholder psykologernes vurderinger vedrørende videre foranstaltninger.

Alle vores undersøgelser følger Socialstyrelsens retningslinjer.

Børnepsykologiske undersøgelser

En anmodning om en børnepsykologisk undersøgelse udspringer altid af en bekymring for barnets/den unges udvikling eller trivsel med henblik på at vurdere barnets behov for støtte.

Baggrunden for den konkrete undersøgelse afdækkes i samarbejde med sagsbehandleren, og formidles til barnet og forældrene, således at baggrunden for undersøgelsen er tydelig for alle de involverede og forældrene kan give samtykke til undersøgelsen på et oplyst grundlag.

Formålet med undersøgelsen er at belyse barnets kognitive funktion, sociale kompetencer, følelsesmæssige og personlighedsmæssige udvikling, barnets mestringsstrategier, barnets evne til at organisere og regulere sig selv, samt barnets tilknytningsstil og evne til mentalisering af sig selv og andre.

Undersøgelsen indeholder psykologernes vurderinger vedrørende videre foranstaltninger.

Alle vores undersøgelser følger Socialstyrelsens retningslinjer.

Tilknytningsundersøgelser

En tilknytningsundersøgelse er en psykologfaglig helhedsvurdering af et barns eller en ungs tilknytnings- og tilhørsforhold til plejefamilien/anbringelsesstedet, forældrene og eventuelt øvrigt netværk.

En tilknytningsundersøgelse kan iværksættes som en del af den børnefaglige undersøgelse. Den har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer, hvor kommunen overvejer at indstille til enten videreført anbringelse eller adoption uden samtykke til plejefamilien.

Tilknytningsundersøgelser gennemføres med henblik på at belyse, hvad der er til barnets bedste, og med det formål at sikre barnet størst mulig kontinuitet og stabilitet i sin opvækst.

Undersøgelsen indeholder psykologernes vurderinger vedrørende videre foranstaltninger.

Alle vores undersøgelser følger Socialstyrelsens retningslinjer.