Forældrekompetenceundersøgelser

En forældrekompetenceundersøgelse er en psykologisk undersøgelse af et eller flere børn eller unge og af deres forældre med henblik på at afdække det enkelte barns behov og forældrenes kompetencer til at imødekomme disse.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i det konkrete barn og dets forældres muligheder for at tage vare på og støtte barnet med udgangspunkt i barnets behov. Undersøgelsen gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste.

Den psykologiske undersøgelse af forældrekompetencer indeholder informationer fra relevante sagsakter, undersøgelse af barnet, undersøgelse af forældrene, informationer fra observationer af samspillet mellem barn og forældre samt eventuelle informationer fra andre professionelle om barn og/eller forældre.

Vi udarbejder desuden forældrekompetenceundersøgelser på vordende forældre. Disse udarbejdes også i fald sagen har et anbringelses- eller adoptionsperspektiv, hvis der fra kommunens side er stor bekymring for det ufødte barn og de kommende forældres muligheder for og kompetencer til at imødekomme barnets behov.

Undersøgelsen indeholder psykologernes vurderinger vedrørende videre foranstaltninger.

Alle vores undersøgelser følger Socialstyrelsens retningslinjer.