Jonna Knudsen

Autoriseret psykolog

 

Vi kan alle få brug for én at snakke med, når vi føler vi har mistet fodfæste i livet, når vi er i krise eller sorg, når vi lider af angst eller gang på gang gentager uhensigtsmæssige mønstre. Jeg har stor erfaring med at møde og hjælpe mennesker, og har tillid til at samtale kan skabe forandring og udvikling.

Specialer

Jeg har særlig erfaring med at yde hjælp i forhold til stress, angst, depression, sorg, livskriser, senfølger efter incest eller seksuelle overgreb og problematikker efter en opvækst med omsorgssvigt.

Tilgang

Jeg er overbevist om, at et menneske ved hjælp af et omsorgsfuldt engagement og en anerkendelse af sin fortid og sin nutid, kan påvirke sin egen tilværelse gennem sine valg og sin tilgang til livet. Jeg har en positiv og optimistisk tilgang til terapien og tager afsæt i det, der fylder for dig. Du vil aldrig blive presset til at tale om ting, du ikke ønsker, men er selv med til at bestemme indholdet og rammerne for samtalerne.

Uddannelse

Inden min uddannelse som psykolog blev jeg uddannet psykomotoriker (1986) og psykoterapeut (1992). I 1994 flyttede jeg til New York og arbejdede de næste 20 år på fuld tid i egen privat praksis. Desuden videreuddannede jeg mig løbende inden for terapeutisk teori og praksis.

Jeg tog min kandidatuddannelse i psykologi på Syddansk Universitet i Odense i 2016, blev autoriseret i 2019 og er medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har været i Psykologhuset Odense siden 2015.

Jeg har en 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi og en 2-årig specialistuddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT). Jeg trækker desuden på viden og redskaber fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og eksistentiel psykoterapi.

Derudover har jeg gennem et utal af kurser videreuddannet mig inden for udarbejdelse af psykologiske undersøgelser af børn og voksne.

Udover at tilbyde individuelle teraputiske samtaler, krisehåndtering og stressforløb, udarbejder jeg forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser og tilknytningsundersøgelser for kommuner i hele landet, samt fungerer som børnesagkyndig ved Familieretten i Odense.