Terapeutiske samtaler

Vi er to autoriserede psykologer og en studerende i huset. Et af vores mål er at sikre en faglig høj standard i alt, hvad vi laver. Det gør vi dels ved indbyrdes faglig sparring og dels med løbende supervision, efteruddannelse og kursusdeltagelse.

Vores målgruppe er unge og voksne, og vi har i vores terapeutiske arbejde særlig erfaring med:

  • akut opståede kriser
  • livskriser
  • stress
  • angst
  • depression
  • sorg
  • problemer relateret til opvækst i hjem med misbrug, vold eller omsorgssvigt
  • reaktioner på at være pårørende til personer med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom
  • senfølger efter incest eller seksuelle overgreb

Herudover arbejder Tue og Jonna som børnesagkyndige i retsvæsenet, og vi udarbejder forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser og tilknytningsundersøgelser for kommuner rundt om i landet.