Stressforløb

Vi tilbyder stressforløb til private og offentlige virksomheders og institutioners ledelser og medarbejdere.

Det skønnes, at der dagligt er 35.000 mennesker, der er sygemeldte med arbejdsrelateret stress. Der er altså god grund til at have fokus på trivsel og nedsættelse af stress i arbejdslivet, både i et menneskeligt og økonomisk perspektiv

Mange oplever det som svært at skulle opsøge en psykolog eller anden professionel for at få hjælp til stress, fordi det kan føles som et nederlag. Måske er man heller ikke vant til at tale åbent om, hvordan man har det. Derfor kan være en god idé, at virksomheder og institutioner tager ansvaret ved at have et tilbud om et stressforløb tilgængeligt for deres ansatte.

Symptomer

Vi reagerer vidt forskelligt på stress, men ofte er de første symptomer fysiske. Det kan for eksempel være hovedpine, gentagne infektioner, uro og især søvnproblemer. Senere kan man opleve psykologiske symptomer som kort lunte eller at have let til gråd. Over tid kan man også opleve kognitive problemer som problemer med at huske, fokusere og koncentrere sig. Vi kan også opleve at være meget trætte og mangle overskud til andre mennesker.

Jo længere tid en medarbejder har været stresset, des større konsekvenser har det for alle involverede. Derfor er det vigtigt at få hjælp til stressbehandling hurtigst muligt.

Hjælpen

I et stressforløb vil vi først vurdere den stressramtes symptomer ved hjælp af anerkendte screeningsredskaber. Alt efter hvor ramt en person er, vil vi tilbyde de redskaber, der er mest virksomme og hensigtsmæssige for netop denne person.

Hvis medarbejderen ikke sygemeldt, men tæt på kanten, er vores fokus at forhåbentlig kunne undgå en sygemelding. Er der tale om en leder eller medarbejder, der er allerede er sygemeldt på grund af stress, så får personen først hjælp til at behandle sin stress og derefter hjælp til at vende tilbage til jobbet med en plan for optrapning.

Fortrolighed

For mange mennesker er det vigtigt, at den psykologiske hjælp behandles med ydereste fortrolighed. Af den årsag har vi også stort fokus på, at håndtere dette i hele processen. Vi kan blandt andet tilbyde at fakturere anonymiseret.

Vores tilgang

I Psykologhuset Odense har vi i mange år hjulpet mennesker med at komme godt gennem stress og vores tilgang er baseret på forskningsresultater fra førende stressforskere. Vi tilbyder ressourcer, der vil øge den fysiske, mentale og følelsesmæssige balance samt en række redskaber til fremover at undgå stress og udbrændthed.

Vi kan tilbyde at opstarte stressforløb med kort ventetid.