Tilknytningsundersøgelser

En tilknytningsundersøgelse er en psykologfaglig helhedsvurdering af et barns eller en ungs tilknytnings- og tilhørsforhold til plejefamilien/anbringelsesstedet, forældrene og eventuelt øvrigt netværk.

En tilknytningsundersøgelse kan iværksættes som en del af den børnefaglige undersøgelse. Den har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer, hvor kommunen overvejer at indstille til enten videreført anbringelse eller adoption uden samtykke til plejefamilien.

Tilknytningsundersøgelser gennemføres med henblik på at belyse, hvad der er til barnets bedste, og med det formål at sikre barnet størst mulig kontinuitet og stabilitet i sin opvækst.

Undersøgelsen indeholder psykologernes vurderinger vedrørende videre foranstaltninger.

Alle vores undersøgelser følger Socialstyrelsens retningslinjer.